Kontaktujte nás

+420 603506104

Pondělí - Sobota

8:00 - 18:00

Navržení vhodného řešení

Velký důraz klademe na detailní seznámení s přáním a představ zákazníka, aby naše nabídka co nejvíce odpovídala zákazníkově představě. V dnešní době je na trhu velké množství značek a provedení v různých cenových hladinách. Jednotlivé modely se od sebe mohou výrazně lišit a proto je velice důležité zvolit správný typ do daného prostředí.

Rozdělení dle provedení:

 • Podstropně-nástěnné
 • Nástěnné
 • Parapetní
 • Kazetové

jako jeden z dalších a významných parametrů je hlučnost, zvláště pokud je klimatizace umístěna v ložnici či jiné místnosti určené ke spaní. Další zásadní položka je výkon klimatizace. Ta se volí s ohledem na velikost chlazeného prostoru a proto budeme od Vás potřebovat znát rozměry, počet oken a jejich orientace. Součástí návrhu je zdarma návštěva Vašeho objektu abychom Vás co nejméně zatěžovali otázkami. A také bychom neměli zapomenout na energetickou spotřebu. Tento údaj najdeme na každé klimatizaci a jsou označeny tak jako ostatní elektrospotřebiče a to A+, A++ či A+++.

Instalace klimatizačních rozvodů

Jako první krok je instalace klimatizačních rozvodů, kterým se musí propojit venkovní a vnitřní jednotka. Spolu s tímto rozvodem je nutné k vnitřní jednotce přivéct odvod kondenzátu, který vzniká ve vnitřní jednotce

 • Instalace klimatizačních rozvodů
 • Instalace odvodu kondenzátu
 • Úklid odpadu a suti po stavebních pracech

Instalace vnitřní a venkovní jednotky

Pokračuje se s instalací vnitřní jednotky na nejvhodnější místo a hned poté je osazena venkovní jednotka. Ta se usazuje buď na fasádu objektu, střechu či na samonostnou konstrukci na zem.

Obě jednotky jsou propojeny potrubím a je proveden úklid odpadu, který vznikne při montáži.

 • Instalace vnitřní jednotky
 • Instalace venkovní jednotky
 • Úklid po montáži jednotek

Elektro instalace

Jako další nezbytný krok je připojení venkovní i vnitřní jednotky k elektrické energii. Hlavní přívod je k venkovní jednotce a ta napájí vnitřní jednotku. Doporučujeme samostatné jištění pro venkovní a vnitřní jednotku. Parametry jističe jsou odvislé od příkonu dané klimatizace a bude upřesněno po zvolení příslušné klimatizace.

Zprovoznění a zaškolení

Po ověření těsnosti spojů dojde k napuštění chladicím médiem a může dojít k prvnímu spuštění. Seznámíme Vás s Vaším novým produktem, jeho funkcemi a možnostmi a budeme připraveni na Vaše dotazy.

Je-li systém v pořádku, provedeme závěrečný úklid a podepíšeme předávací protokol.

 • Vyvakuování a napuštění chladicím médiem
 • Odzkoušení a předvedení systému
 • Odpovědi na Vaše dotazy
 • Závěrečný úklid
 • Podpis předávacího protokolu

Servis & čištění

Jednou z velice důležitou součástí naší práce je pravidelný servis a údržba Vaší klimatitace. Výkon a životnost klimatizací je zásadně ovlivněna čistotou. Pokud je klimatizace zanesena nečistotami, dochází jednak ke snížení přenosu tepla - nižší výkon chlazení, ale zejména k vyššímu tlaku v klimatizačním okruhu, což vede k zatížení kompresoru. Jeho dlouhodobé přetěžování vede k poškození kompresoru či jiných komponent systému

Pravidelně čištěná a udržovaná klimatizace v sobě nedrží bakterie a další látky, které způsobují nezdravé prostředí. Jedná se tedy o jeden z hlavních faktorů prevence onemocnění. Jejich riziko je totiž při provozu zanesených a nečištěných klimatizací významně vyšší